עדכונים

 • 9.8.2022

  מדיניות ועדה אופן תכנון מחסנים - שטח שרות בתוך דירת מגורים

 • 17.7.2022

  שינויים לאופן עריכת בקשה להיתר
  בהתאם להנחיות מנהל התכנון, להלן כמה עדכונים להגשת בקשה במערכת המקוונות
  - יש להשתמש בטפסי בקשה להיתר מקוונים )לא ניתן יותר להשתמש בטופס 1 - טופס בקשה
  להיתר ישן(.
  - מפרט בקשה להיתר יוגש עם טפסים החדשים מתוך מערכת רישוי זמין.
  - יש לערוך חישובי שטחים באמצעות רכיב לחישוב השטחים )רובוט( של מנהל התכנון - לא
  ניתן יותר לערוך חישובי שטחים בשיטה אחרת כלשהי.
  - יש להקפיד על עריכת קובץ בקשה בהתאם להנחיות מנהל התכנון )סכמות חישוב שטחים
  על רקע תנוחות הקומות בשכבות נפרדות שניתן להדליק ולכבות(. לא יתקבלו בקשות עם
  חישוב שטחים בקבצי עזר כל שהם.
  הנחיות אלה יכנסו לתוקף בתום 30 ימים ממועד פרסום ההודעה.

 • הטמעת תהליכי הרישוי בהתאם לתיקון 101 לחוק

  בהתאם לתיקון 101 לחוק התכנון והבניה על מנת להתחיל בעבודות יש לפנות לועדה המרחבית על מנת לקבל צו התחלת עבודה חתום ע"י יו"ר הועדה ומהנדס הועדה ובהתאם לפרטים בטופס צו התחלת עבודה.


  החל מיום 04/09/2016 חלה חובת הגשת בקשות להיתרי בניה לוועדה לתכנון ובנייה אך ורק דרך מערכת רישוי זמין

 • התרת שינויים בסמכות מהנדס

  כחלק מהטמעת הרפורמה עודכנו תנאים להתרת שינויים בסמכות מהנדס

מידע כללי

מדיניות צפיפות בתחום אזור מגורים 5 במבשרת ציון 

לקריאת המדיניות, יש ללחוץ כאן.


מסמך מדיניות אכיפה

לקריאת המדיניות, יש ללחוץ כאן.


קריטריונים להגשת בקשה לשימוש חורג לפעוטונים/צהרונים. בישובים מבשרת ציון, אבו גוש, קרית יערים

מדיניות שימוש חורג

מדיניות התקנת מקומות חניה

חדשות

 •      לידיעת הקהל הרחב

  משרדי הועדה המקומית "הראל"
  יהיו סגורים ביום ראשון
  ט' באב - 7.8.22
  לרגל הצום

 • תושבים נכבדים במרחב התכנון של הוועדה המרחבית לתכנון ולבניה הראל,

  הוועדה המרחבית פועלת בימים אלו לביצוע "סקר עבירות בניה" בהתאם לחוק התכנון והבניה ולהוראות מנהל התכנון.

  עם קבלת ממצאי הסקר תפעל הוועדה המרחבית בהליכי אכיפה ותביעה לצורך פינוי והריסת עבירות הבניה כפי שיעלו מהסקר.

  הודעה זו ניתנת לכם התושבים על מנת שתוכלו להקדים ולפעול באופן עצמי לביצוע הריסה ופינוי של עבירות הבניה ובכך להימנע מהליכי אכיפה ותביעה שינקטו על ידי הוועדה המרחבית.

  להדגיש כי בהתאם לדין, יחויב בעל הנכס ו/או האדם שביצע את העבירה, בכל הוצאות ההריסה והפינוי של הוועדה המרחבית וזאת בנוסף לקנסות ורכיבי ענישה נוספים.

  בתקווה לשיתוף פעולה שלכם התושבים ובמטרה להסיר עבירות בניה שפוגעות בסדר הציבורי, בשלטון החוק ואף במקרים מסוימים מהוות סכנה בטיחותית.

   

  בכבוד רב,

   רונית מזר,

    יו"ר הוועדה המרחבית הראל.  

 • 04/05/2021

  לידיעת הקהל הרחב

  הוועדה חוזרת לפעילות רגילה

  שעות קבלת קהל:

   יום ראשון בין השעות 13:00 - 09:00

  יום שלישי בין השעות 16:00 - 13:00

   

  לא יינתן מענה טלפוני בזמן קבלת קהל ולאחר השעה 16:00

  בנוסף לא יינתן מענה דרך יישומון הוואטסאפ וכדומה

  לתשומת לבכם - לא ניתן להיכנס לוועדה ללא מסכה

 • עיון בתיקי בניין

  הוועדה המקומית נמצאת בעיצומו של פרויקט סריקת כל תיקי הבניין (כולל היתרים ובקשות להיתר פעילות), ופתיחתם לעיון לטובת הציבור באתר האינטרנט של הוועדה.

  ניתן לעיין בתיקי הבניין הסרוקים בקישור הבא:

   http://www.v-harel.co.il/SearchBuildingArchive

  ניתן לבצע חיפוש לפי מספר תיק בניין, כתובת ונתוני מקרקעין (גוש וחלקה).

   

  אנו שמחים לבשר לכם על שרות חדש בוועדה החל מחודש ספטמבר:

  ניתן יהיה להזמין תיקי בניין אשר עדיין אינם סרוקים, בתאום מראש בתוך 10 ימי עבודה, באמצעות פניה בטופס ייעודי אשר יעודכן באתר.

  לאחר קבלת אישור מהוועדה שהתיק מוכן, אפשר יהיה לעיין בו בימי קבלת קהל.

 • 16/10/2018

  הוועדה המרחבית הראל נבחרה להשתתף בפיילוט ממשק מפ"י - רישוי זמין. תחילת הפיילוט צפויה במהלך חודש נובמבר הקרוב, הוועדה תקיים יום עיון טרם תחילת העבודה בממשק החדש.

 • 15/06/2016

  הוועדה מאפשרת אישור שינויים מסוימים שנערכו בזמן הבניה בהליך של התרת שינויים

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד.