עמוד זה מאפשר לאתר ארכיב תיקי בניין

יש לבחור את שיטת האיתור ולהזין את הנתונים הנדרשים. בסיום הזנת הנתונים יש ללחוץ על הכפתור "איתור"
  • איתור לפי מספר תיק
  • איתור לפי מקרקעין
  • איתור לפי כתובת
איתור בקשה כללי:

איתור תיק בנין:

איתור תיק בנין:

איתור תיק בנין:

איתור תיק בנין לפי כתובת:

איתור תיק בנין לפי כתובת:

"תנאי שימוש"

אין לראות בפלט המידע מסמך מאושר והמדובר בהעתק צילומי בלבד. חלק מהמסמכים הינם מסמכים ישנים שייתכן ואינם משקפים עוד את המצב התכנוני החל על הנכס, ובנוסף ייתכנו שגיאות בתיוק ובסריקה. המידע אינו מתאים לשמש אסמכתא תקפה לכל עניין שהוא ובפרט אין להסתמך עליו לצורך קבלת החלטות משפטיות, קנייניות, תכנוניות או אחרות. בכל מקרה של סתירה בין המידע המופיע במסמכי התיק הסרוק לבין הוראה בתכנית, תקנה או חקיקה אחרת, תגבר ההוראה הסטטוטורית.