אודות הוועדה

 

הוועדה המקומית לתכנון ובניה הראל פועלת כוועדה מרחבית לפי סעיף 19 לחוק התכנון והבנייה: "ועדה במרחב תכנון מקומי שבתחומו נמצאות יותר מרשות מקומית אחת". הרשויות שבמרחב התכנון של הוועדה הן מבשרת ציון, אבו גוש וקרית יערים (טלזסטון).

הוועדה פועלת במרחב התכנון המחוזי של הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז ירושלים.

שטח מרחב התכנון של הוועדה הוא כ- 9,000 דונם וכולל כ- 35,000 תושבים.

במסגרת עבודתה עוסקת הוועדה בתכנון הישובים בשיתוף עם המועצות המקומיות, בחינת תכניות בניין עיר חדשות המוגשות לה או לוועדה המחוזית ונדרשות לחוות דעתה, מתן מידע תכנוני, בחינה והוצאת היתרי בניה וליווי הליך הבניה במסגרת פעילות פיקוח, כמו כן אחראית הוועדה לאכיפת חוק התכנון והבנייה בתחומה.

חברי הוועדה המרחבית הינם נבחרי ציבור ונציגים משלוש המועצות המקומיות.

הוועדה היא גוף בעל אחריות ציבורית והשפעה משמעותית על התפתחות הישובים ועל צביונם. פעילות הוועדה נעשית תוך עקרונות של שקיפות, הגינות, אחידות ומקצועיות.

בוועדה מועסקים 12 עובדים מקצועיים במגוון תחומים המספקים לציבור מתן מענה מהיר, אדיב ומדויק המסייע בפתרון בעיות וזירוז הליכים.